Torben Vestergaard

(tidl.) Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Argumentation
  • Austin, John Langshaw
  • Grice, Herbert Paul
  • Pronomen
  • Præsupposition og implikatur
  • Relevansteori
  • Sproghandlingsteori
  • Standardsprog, dialekt og sociolekt
  • Tekst