Om leksikonet

Medie- og kommunikationsleksikon informerer kort og præcist om centrale begreber, metoder, fænomener og forskere inden for medieteori, mediehistorie, organisationskommunikation, kommunikationsteori, fortælleteori, journalistik, diskursteori, digitale og sociale medier, mediesociologi, receptionsforskning, visuel teori, lingvistik, radio, tv og film.

Leksikonet giver læseren et solidt overblik over et hastigt voksende område, det giver korte og præcise forklaringer og det præsenterer den nyeste viden og rummer mange henvisninger til, hvor man kan læse mere.

Leksikonet er skrevet og redigeret af mere end 200 fremtrædende faglige specialister fra især Skandinavien, men også fra Nordeuropa og USA.

Leksikonet er et uundværligt opslagsværk for studerende inden for medievidenskab, kommunikation, journalistik, filmvidenskab, dansk, samfundsvidenskab og sprog – og udgør desuden et overskueligt værktøj for journalister, lærere og folk i medie- og kommunikationsbrancherne.

Se også forord

Alle nye opslag bliver fagfællebedømt.

fagfællebedømt logo

 

Redaktion

Gunhild Agger

Nete Nørgaard Kristensen

Per Jauert 

Kim Schrøder

 

Tidligere redaktører

Søren Kolstrup

Kjetil Sandvik

 

Emneredaktører

Kim Toft Hansen: Tv, film, fiktion, genrer, fortælleteori. kimtoft@cgs.aau.dk

Ib Poulsen: Radio, sound, lydstudier. ibpo@ruc.dk

: Fakta, journalistik, nyheder.

Sine Nørholm Just: Strategisk kommunikation. sinenjust@ruc.dk

Lisbeth Thorlacius: Visuel teori og -kommunikation, visualitet, billeder. lisbetht@ruc.dk

Tina Thode Hougaard: Diskurs, sprog, lingvistik, almen kommunikation. nortth@cc.au.dk

Jesper Tække: Mediesociologi, medieteori. imvjet@cc.au.dk

Jørgen Riber Christensen: Produktionsstudier. riber@hum.aau.dk

Stine Lomborg: Brugerstudier. slomborg@hum.ku.dk

 

Redaktør af bibliografien

Niels Erik Wille

 

Sådan citerer du

Vi anbefaler denne måde: Hougaard, Tina Thode (2019). ”Hashtag”. I Agger, Gunhild, Nete Nørgaard Kristensen, Per Jauert og Kim Schrøder  (red.). Medie- og kommunikationsleksikon (www.medieogkommunikationsleksikon.dk). København: Samfundslitteratur.

Tilpas selv til det system, du bruger.

Det er under hvert opslag noteret, hvornår det er udgivet. Se yderligere om udgivelsesår i kolofonen i ”Om leksikonet” og i ”Nyeste opslag”.

 

Kolofon

Gunhild Agger, Nete Nørgaard Kristensen, Per Jauert og Kim Schrøder (red.):

Medie- og kommunikationsleksikon

Version 1.2 – 2018

Leksikonet er videreudviklet fra 3. udgaven af Medie- og kommunikationsleksikon fra 2014 (978-87-593-1523-1)

© Samfundslitteratur

ISBN: 978-87-593-1865-2

ISSN: 2597-0496

 

Design: Samfundslitteratur / Imperiet

Produktion: HTML24

info@samfundslitteratur.dk

Samfundslitteratur, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere mere end korte citater!

 

Kontakt

Vi modtager meget gerne feedback på Medie- og kommunikationsleksikon.

Har du ønsker til nye opslag eller kommentarer til eksisterende, så kontakt venligst redaktionschef Henrik Schjerning: hs@samfundslitteratur.dk