Kim Schrøder

Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Denotation og konnotation
  • Fokusgrupper
  • Gratisaviser
  • Kvalitative og kvantitative metoder
  • Medieforskningens etablering i Norden
  • Medierepertoire
  • Semiologi/semiotik
  • Tv som skjald
  • Viral kommunikation