Tv som skjald

Tv som skjald Teorien om fjernsynet som kulturens skjald tager udgangspunkt i den opfattelse, at “fjernsynet fungerer som socialt ritual, der tilsidesætter de individuelle forskelle som vores kultur rummer for at kommunikere med kulturens kollektive bevidsthed” (Fiske & Hartley 1978:85). Teorien er bl.a. inspireret af Roland Barthes’ mytebegreb (Barthes 1957), og er beslægtet med Careys […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kim Schrøder
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. [Da. overs. 1969 og 1996]

Barthes, Roland (1969). Mytologier. Forkort. og overs. af Hans-Jørgen Andersen og Jens Juhl Jensen. (Bibliotek Rhodos). København: Rhodos. [Rev. udg. 1996]

Barthes, Roland (1996). Mytologier. Overs. af Jens Juhl Jensen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman [Rev.udg. 2009]

Fiske, John & Hartley, John (1978). Reading Television. London: Methuen. [2. udg. 2003.] [Da. overs. 1981]

Phillips, Louise og Schrøder, Kim (2004). Sådan taler medier og medborgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag