Semiologi/semiotik

Semiologi/semiotik Semiologi og semiotik er betegnelserne for to stærkt beslægtede forskningstilgange, der med hver sit teoretiske udgangspunkt udforsker tegnenes liv i samfundet. Semiologi har sin oprindelse i den sprogvidenskabelige strukturalisme, der blev udviklet af den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure (1837-1913) i slutningen af 1800-tallet, mens semiotikken har sin oprindelse i den amerikanske pragmatiske tradition […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kim Schrøder
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Gustafsson 2009, Bruhn Jensen 1995, Gall Jørgensen 1993, Larsen, P. 1980

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (1995). The Social Semiotics of Mass Communication. London: Sage

Gall Jørgensen, Keld (1993). Semiotik. En introduktion. København: Gyldendal

Gustafsson, Jan (2009). “Semiotik.” I: Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.). Kommunikationsteori. En grundbog. København: Hans Reitzel, s. 127-146

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, 7. Genoptr. som “Encoding/Decoding” i: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Hodge, Robert & Kress, Gunther (1988). Social Semiotics. Cambridge: Polity

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold

Larsen, Peter (1980). “Reklame og retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation.  Bd. 2. København: Medusa, s. 438-465