Kvalitative og kvantitative metoder

Kvalitative og kvantitative metoder Grænsedragningen mellem kvalitative og kvantitative metoder er flydende. Men som et første signalement kan man sige, at de kvalitative metoder er mere rettet imod at undersøge kommunikative fænomener i dybden, i bestemte situationelle og sociale kontekster, mens de kvantitative metoder orienterer sig imod at undersøge et kommunikativt fænomens udbredelse eller hyppighed […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kim Schrøder
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Hjarvard 1997, Schrøder m.fl. 2003, Kvale & Brinkmann 2009, Brinkmann & Tanggaard 2010; Participations 9:2, 2012

Reference

Bhaskar, Roy (1975/1978). A realist theory of science. Hassocks: Harvester [2. udg. 1978. Genoptr. m. ny intr. 2008, Routledge]

Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.) (2010). Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzel

Bruhn Jensen, Klaus (1996). “The Empire’s last stand: Reply to Rosengren.” European journal of communication, 11, s. 261-7

Bruhn Jensen, Klaus (2012b). “The complementarity of qualitative and quantitative methodologies.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). A handbook of media and communication research. Qualitative and quantitative methodologies. London: Routledge

Bruhn Jensen, Klaus; Schrøder, Kim; Stampe, Tine; Søndergaard, Henrik & Topsøe-Jensen, Jørgen (1993). Når danskere ser TV. En undersøgelse af danske seeres brug og oplevelse af TV som flow. København: Samfundslitteratur

Bryman, Alan (2001). Social research methods. Oxford: Oxford University Press

Danermark, Berth; Ekström, Mats; Jakobsen, Liselotte & Jan C. Karlsson, Jan C. (1997). Att förklara samhället. Lund: Studentlitteratur [Eng. overs. 2002]

Danermark, Berth; Ekström, Mats; Jakobsen, Liselotte & Jan C. Karlsson, Jan C. (2002). Explaining society. An introduction to critical realism in the social sciences. London: Routledge

Davis, Charles H. & Michelle, Carolyn (2011). “Q Methodology in Audience Research: Bridging the Qualitative/Quantitative ‘Divide’?” Participations, 8 (2), s. 559-593

Danmarks Radio (2012). Medieudviklingen 2011. Rapport fra DR Medieforskning

Eriksson, Göran (2006). “Rethinking the rethinking. The problem of generality in qualitative media audience research.” Nordicom Review, 27, s. 31-44 [Online: <http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/226_eriksson .pdf> (Set 12.01.2013)]

Fairclough, Norman (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold

Frey, Lawrence R.; Botan, Carl H.; Friedman, Paul G. & Kreps, Gary L. (1991). Investigating communication. An introduction to research methods. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall [2. udg. 1999, Pearson]

Frissen, Valerie & Punie, Yves (1998). “Never mind the gap. Integrating qualitative and quantitative methods in ICT-user research: the case of busy households.” I: Silverstone, Roger & Hartmann, Maren (red.). Methodologies for media and information technology research in everyday life. Graduate Research Centre in Culture and Communication, University of Sussex

Gans, Herbert J. (1979). Deciding What’s News. A study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. New York: Pantheon/Random House

Gerbner, George & Gross, Larry (1976). “Living with television: The violence profile.” Journal of Communication, 26 (2), s.173-194

Gitlin, Todd (1978). “Media Sociology: the dominant paradigm.” Theory and Society, 6 (2). (Sep., 1978), s. 205—253

Glasgow University Media Group (1976). Bad News. London: Routledge & Kegan Paul

Hall, Stuart; Critcher, Chas; Jefferson, Tony; Clarke, John N. & Roberts, Brian (1978). Policing the crisis. Mugging, the state, and law and order. London: Macmillan [2. udg. 2013; 35 års jub.]

Hebdige, Dick (1979). Subculture. The Meaning of Style. London: Methuen [Genoptr. Routledge, 2002] [Da. overs. 1983]

Hebdige, Dick (1983). Subkultur og stil. Overs. af Frederik Stjernfelt. København: Sjakalen

Herzog, Herta (1944). “What do we really know about daytime serial listeners?” I: Lazarsfeld, Paul F. & Stanton, Frank N. (red.). Radio Research 1942-3. New York: Duell, Sloan and Pearce, s. 2-23

Hjarvard, Stig (1997). “Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder i medieforskningen.” Norsk Medietidsskrift, 2.

Holbrook, Morris B. (1987). “The study of signs in consumer esthetics: an egocentric view.” I: Umiker-Sebeok, J. (red.). Marketing and semiotics. Berlin: Mouton de Gruyter

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. (2002)]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Katz, Elihu & Lazarsfeld, Paul F. (1955). Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. (A report of the Bureau of Applied Social Research, Columbia University). Glencoe: Free Press

Krippendorff, Klaus (1980). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Beverly Hills, Calif.: Sage. [2. udg. 2004]

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). InterView – introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel [Ny udg. af Kvale 1997]

Lewis, Justin (1997). “What Counts in Cultural Studies.” Media, Culture & Society, 19 (1), s. 83-97

McCombs, Maxwell E. & Shaw, Donald L. (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” Public Opinion Quarterly 36, s. 176-87

Morley, David (1980). The ’Nationwide’ Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute

Radway, Janice (1984). Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. London: Verso/Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press

Rosengren, Karl Erik; Wenner, Lawrence A. & Palmgreen, Philip (1985). Media gratifications research: current perspectives. Beverly Hills, Calif.: Sage

Rosengren, Karl Erik (1993). “From field to frog ponds.” Journal of communication 43 (3), s. 6-17

Rosengren, Karl Erik (1996). “Review of K.B. Jensen, The social semiotics of mass communication.” European journal of communication 11, s. 129-41

Schrøder, Kim (2000), “Pionerdagene er forbi! Hvor går receptionsforskningen hen?”, MedieKultur, 31: s. 74-88.

Schrøder, Kim. C. & Kobbernagel, Christian (2010). “Towards a Typology of Cross-Media News Consumption: a Qualitative-Quantitative Synthesis.” Northern Lights 8. Yearbook of Film and Media Studies. Bristol: Intellect, s. 115-117

Schrøder, Kim; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen & Murray, Catherine (2003). Researching audiences. London: Edward Arnold

Schultz, Ida (2006b). Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. København: Samfundslitteratur

Siggaard Jensen, Sisse (2012). Ways of Virtual World-making. Actors and Avatars. Roskilde Universitet, Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. [Doktordisputats]

Silverman, David (2000). Doing qualitative research. A practical handbook. London: Sage

Warner, W. Loyd & William E. Henry, (1948), “The Radio Daytime Serial: A Symbolic Analysis”, Genetic Psychology Monographs, 37, s. 3-71