Fokusgrupper

Fokusgrupper Fokusgrupper er en “forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier 2002:11). Metodens oprindelse kan dateres til 1940’erne, hvor de amerikanske sociologer Merton og Kendall gav den videnskabelig legitimitet (Merton & Kendall 1946). Det var imidlertid først omkring 1980, at metoden vandt større udbredelse i forbindelse med den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kim Schrøder
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Morgan, D. 1988, Lunt & Livingstone 1996

Reference

Bloor, Michael; Frankland, Jane; Thomas, Michelle & Robson, Kate (2000). Focus Groups in Social Research. London: Sage

Halkier, Bente (2002/2008). Fokusgrupper. København: Samfundslitteratur. [2. udg. 2008]

Hansen, Anders; Cottle, Simon; Negrine, Ralph & Newbold, Chris (1998). Mass Communication Research Methods. London: Palgrave Macmillan

Lunt, Peter & Livingstone, Sonia (1996). “Rethinking focus groups in media and communication research.” Journal of Communication. 46 (2), s. 79–98

Mann, Chris & Fiona Stewart, F. (2000). Internet communication and qualitative research. A handbook for researching online. London: Sage

McCracken, Grant (1988). The Long Interview. (Qualitative Research Methods). Newbury Park, Calif./London: Sage

Merton, Robert K. & Kendall, Patricia L (1946). “The focused interview”. American Journal of Sociology, 51, s. 541-57

Morgan, David L. (1988). Focus groups as qualitative research. (Qualitative Research Methods). Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Myers, Greg (1998). “Displaying opinions: topics and disagreement in focus groups.” Language in Society, 27, s. 85-111

O’Connor, Henrietta & Madge, Clare (2003). “Focus groups in cyberspace: Using the internet for qualitative research.” Qualitative market research, 6 (1), s. 133-143

Schrøder, K.; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen & Murray, Catherine (2003). Researching audiences. London: Edward Arnold