Denotation og konnotation

Denotation og konnotation Ved denotation forstås populært et ords eller en sætnings eksplicitte udsagn uden bibetydninger eller implicitte vurderinger. På latin betyder “denotare” at betegne. Konnotation er et ords implicitte henvisninger og bibetydninger. Konnotation er skabt i renæssancen af “cum”+“notare” (med+betegne) og kan oversættes ved medbetegnelse eller medbetydning. I almindelig sprogbrug bruges ordene mindre distinkt […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Arndt 2003, Fiske 1982/1990, Wille 2007

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Barthes, Roland (1964a). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs.1977. Da. overs. 1980b]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” M.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980b). “Billedets retorik.” Overs.af Jørgen Mønster Petersen. I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur