Standardsprog, dialekt og sociolekt

Standardsprog, dialekt og sociolekt “Et sprog er en dialekt med egen hær, flåde og politi.” Dette bonmot udtrykker meget præcist de problemer, man fra sprogvidenskabeligt hold har med at definere, hvad man egentlig skal forstå ved “sprog” og “dialekt”. Fx er de fire kontinentalskandinaviske sprog (dansk, svensk og de to former for norsk – bokmål […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Chambers, Trudgill & Schilling-Estes 2004, Arndt 2003:kap. 12

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Chambers, J.K.; Trudgill, Peter & Schilling-Estes, Natalie (red.) (2004). The Handbook of Language Variation and Change. London: Blackwell [1. udg. 2002]

Hjelmslev, L. (1963/1973). Sproget. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 21) København: Berlingske Forlag [2. udv. udg. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 80), 1973. Genoptr. Museum Tusculanum, 1984]

Saussure, Ferdinand de (1916). Cours de linguistique generale.  Udg. af Charles Bally og Albert Sechehaye i samarb. m. Albert Riedlinger. Paris: Laussanne [Eng.overs. 1959 og 1983]

Saussure, Ferdinand de (1959).Course in General Linguistics. Overs. af Wade Baskin. New York: The Philosophical Library

Saussure, Ferdinand de (1983). Course in General Linguistics. Overs. og ann. af Roy Harris. London: Duckworth