Grice, Herbert Paul

Herbert Paul Grice Herbert Paul Grice (1913-88) var britisk filosof og professor ved University of California, Berkeley. Med sine teorier om det kooperative princip og om implikatur (præsupposition og implikatur) videreudvikler han John L. Austins talehandlingsteori. Herudover er Grice mest kendt for sin distinktion mellem tilfældig informationsoverførsel og egentlig kommunikation, som for ham er karakteriseret ved […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Arndt 2003, Grice 1957 og 1975

Reference

Grice, H.P. (1957). “Meaning”. Philosophical Review, 67, s. 377-388. [Genoptr. I: Steinberg, Danny D. & Jakobovits, Leon A. (red.) (1971). Semantics: An Interdisciplinary reader in Philosophy, Linguistics and Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, s. 53-59.]

Grice, H.P. (1975).“Logic and conversation.” I: Cole, Peter & Morgan, Jerry L. (red.). Speech Acts. (Syntax and Semantics, 3). New York: Academic