Sproghandlingsteori

Sproghandlingsteori Grundlaget for den moderne sproghandlingsteori blev lagt af den britiske filosof John Langshaw Austin i en forelæsningsrække på Harvard i 1955, senere publiceret som Austin (1962b). Austin talte selv om “speech acts”, altså “talehandlinger”, men da han selv anså illokutioner (se nedenfor) for at være konventionelle, ville “language acts” have været en mere korrekt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Andersen, John Edelsgaard (1989). Sproghandlinger – på dansk. København: Dansklærerforeningen

Atelsek, Jean (1981). “An anatomy of opinions.” Language in society, 10, s. 217-215

Austin, J.L. (1962b). How to Do things with Words. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press [Da. overs. 1997]

Austin, J.L. (1997). Ord der virker. Overs. og indl. af John E. Andersen og Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal

Bredsdorff, Thomas (1992). “Efterskrift.” I: Holberg, Ludvig.  Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. m. efterskr. af Thomas Bredsdorff. København: Dansklærerforeningen

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Ekström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber

Femø Nielsen, Mie (red.) (2001b). Profil og offentlighed. Public relations for viderekomne. København: Samfundslitteratur

Miller, Joseph Hillis (2001). Speech Acts in Literature. Stanford: Stanford University Press

Petrey, Sandy (1990). Speech Acts and Literary Theory. New York: Routledge

Pratt, Mary Louise (1977). Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse. Bloomington, Indiana University Press

Ross, John R. (1970). “On declarative sentences.” I: Jacobs, Roderick A. & Rosenbaum, Peter S. (red.). Readings in English Transformational Grammar. Waltham, Mass.: Blaisdell, s.  222–272 [Genudg. i: Napoli, Donna Jo & Emily Norwood Rando, Emily Norwood (red.) (1979). Syntactic Argumentation. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s. 30-90]

Searle, John R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press

Searle, John R. (1976). “The classification of illocutionary acts.” Language in Society, 5, s. 1-24 [Genoptr. i Searle (1979)]

Searle, J.R. (1979). Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press

Wierzbicka, Anna (1987). English speech act verbs. A semantic dictionary. Sydney: Academic

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur