Tekst

Tekst Der er to måder at definere “tekst” på, en objektivistisk og en funktionalistisk. Ifølge den objektivistiske definition er en tekst enhver sekvens af sproglige symboler, der er fikseret på papir (eller et andet materiale), og som kan bruges til at konstruere betydning (Bex 1996). Denne definition har den konsekvens, at der kan findes meningsløse […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

de Beaugrande, Robert-Alain & Dressler, Wolfgang Ulrich (1981). Introduction to Text Linguistics. London: Longman

Bex, Tony (1996). Variety in Written English. Texts in society: societies in text. London: Routledge

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. London: Longman

Hjelmslev, L. (1963/1973). Sproget. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 21) København: Berlingske Forlag [2. udv. udg. (Berlingske Leksikon Bibliotek, 80), 1973. Genoptr. Museum Tusculanum, 1984]

Longacre, Robert E. (1992). “The Discourse Strategy of an Appeals Letter.” I: Mann, William C. & Thompson, Sandra A. (red.). Discourse Description. Diverse Linguistic Analyses of a Fund-Raising Text. (Pragmatics & Beyond New Series, 16). Amsterdam: John Benjamins, s. 109-130

Martin, James Robert (1992). English Text: System and Structure. Amsterdam: John Benjamins

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur