Pronomen

Pronomen Ifølge betegnelsen selv er et pro nomen (stedord) noget, der står i stedet for et nominal (navneord): Peter er meget sød, hvis man lader ham få sin vilje. I moderne sprogbrug er betegnelsens dækningsområde imidlertid udvidet til også at omfatte proadverbialer samt prædikats- og sætningssubstitutter: Jeg har aldrig været her før. Hvis Susan ikke […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Hansen, E. 1993, Wille 2007

Reference

Hansen, Erik (1993). Rigtigt dansk. 2. udg. København: Hans Reitzel

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur