Relevansteori

Relevansteori Relevansteori er Dan Sperbers og Deidre Wilsons (Sperber & Wilson 1986) forsøg på at afhjælpe nogle af de problemer, som de, men også andre, havde påvist i Herbert Paul Grices teori om implikatur og det kooperative princip (præsupposition og implikatur), således at Grices centrale indsigt kan opretholdes, nemlig at kommunikation består i, at modtager […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Sperber, Dan & Wilson, Deidre (1986). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell [2. udg. 1995]

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur