Præsupposition og implikatur

Præsupposition og implikatur Både præsupposition og implikatur er begreber, der forklarer, hvordan udsagn kan have underforståede betydninger ud over det, der siges eksplicit. Det kan være nyttigt at sammenligne dem med et tredje begreb nemlig logisk følge/implikation: 1)    Søren og Mette gik for en time siden        Logisk følge        Søren […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Frege, Gottlob (1892). “Über Sinn und Bedeutung.” Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. [Genoptr. bl.a. i: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Udg. m. indl. af Günther Patzig, 1969. Ny udg. ved Mark Textor, 2002.] [Da. overs. 2002]

Frege, Gottlob (2002). “Om mening og betydning.” I: Filosofiens, sprogets og matematikkens grundlag. Overs. af Peer F. Bundgaard; indl. af Lars Binderup. Aarhus: Philosophia

Grice, H.P. (1975).“Logic and conversation.” I: Cole, Peter & Morgan, Jerry L. (red.). Speech Acts. (Syntax and Semantics, 3). New York: Academic

Grice, H.P. (1978). “Further notes on logic and conversation.” I: Cole, Peter (red.). Pragmatics. (Syntax and Semantics, 9). New York: Academic

Grice, H.P. (1981). “Presupposition and conversational implicature.” I: Cole, Peter (red.). Radical Pragmatics. New York: Academic

Harder, Peter & Kock, Christian (1976). The Theory of Presupposition Failure. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 17). København: Akademisk

Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press

Russel, Bertrand (1905). “On denoting.” Mind, 14, s. 479- 493

Strawson, Peter Frederick (1952). Introduction to Logical Theory. London: Methuen

Sperber, Dan & Wilson, Deidre (1986). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell [2. udg. 1995]

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur