Argumentation

Argumentation Det danske ord “argument” bruges i to beslægtede, men adskilte betydninger. I den ene betydning, den retoriske, bruges ordet om hele tekster, fx: “Indlægget var et brændende argument for dødsstraffens afskaffelse.” I den anden, den logiske, bruges ordet om forholdet mellem en påstand, konklusionen, og dens begrundelser, præmisserne. I denne betydning af ordet er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Torben Vestergaard
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Jørgensen & Onsberg 2008, Drotner m.fl. 1996:kap. 8

Reference

Blair, J. Anthony (1989). “Premise relevance.” I: Maier, Robert (red.). Norms in Argumentation. Proceedings of the conference on norms 1988. Dordrecht: Foris, s. 67-83

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Govier, Trudy (1987). Problems in Argument Analysis and Evaluation. (Pragmatics and discourse analysis, 5). Dordrecht: Foris

Jackson, Sally & Jacobs, Scott (1982). “Conversational Argument: A discourse Analytic Approach.” I: Cox, J. Robert & Willard, Charles Arthur (red.). Advances in Argumentation Theory and Research. (Published for the American Forensic Association). Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, s. 205-237

Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete (2008). Praktisk argumentation. 3. udg. København: Nyt teknisk Forlag

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1958). Traité de l’argumentation. La nouvelle reétorique. Paris: Presses universitaires de France. [5. udg. (1988)] [Eng. overs. 1971]

Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1971). The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. Overs. af John Wilkinson and Purcell Weaver. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press

Toulmin, Stephen (1958). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press

Trent, J.D. (1968). “Toulmin’s model of argument: An examination and extension.” The Quarterly Journal of Speech, 54, s. 252-259

van Eemeren, Frans H. & Grootendorst Rob (1992). Argumentation, Communication and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Vestergaard, Torben (1995). “On the open-endedness of argument.” I: Millar, Sharon & Mey, Jacob (red.). Form and function in language: proceedings of the first Rasmus Rask Colloquium, Odense University, November 1992. Odense: Odense University Press, s. 137-149