Henrik Schärfe

Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Aktantmodellen
  • Diegesis
  • Mimesis
  • Mundtlige fortællinger
  • Narrativitet
  • Propps funktionsrække