Aktantmodellen

Aktantmodellen Aktantmodellen er udviklet af Algirdas Julien Greimas (1917-1992) og anses for at være en af de vigtigste og mest udbredte narrative modeller (Greimas 1966). En aktant modsvarer i denne forbindelse Vladimir Propps term: Dramatis Personae og defineres som en rolle eller position i fortællingen, der kan indtages af fortællingens aktører eller karakterer. En karakter kan […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Schärfe
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Berthelsen m.fl. 1974

Reference

Berthelsen, Jens; Egebak, Niels; Horsner, Lis Wedell; Hyllested, Hans; Larsen, Svend Erik; Beggild Nielsen, Steffen; Petersen, Ove & Svejgaard, Erik (1974). Fortælleteori. Forudsætning og perspektiv. Viborg: Arkiv for Ny Litteratur/Arena

Budniakiewicz, Therese (1992). Fundamentals of Story Logic: Introduction to Greimassian Semiotics. (Semiotic Crossroads, 5). Amsterdam: John Benjamins

Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale. Recherche de méthode. Paris: Larousse [Da. overs. 1974]

Greimas, A. J. (1970). Du sens. Essais semiotiques. Paris: Seuil [Eng. overs. 1987]

Greimas, A. J. (1974). Strukturel semantik. Overs. af Gudrun Hartvigson. København: Borgen

Greimas, A. J. (1987). On meaning. Selected writings in semiotic theory. Overs. af Paul J. Perron & Frank H. Collins; indled. ved Paul J. Perron. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press