Mundtlige fortællinger

Mundtlige fortællinger  I 1960’erne foretog de amerikanske lingvister William Labov og Joshua Waletzky en række epokegørende undersøgelser af talesproget i New York, herunder specielt de unges sprog i Harlem. Undersøgelserne omfattede fonetik, syntaks og ordforråd, men også sprogbrug i bredere forstand, fx argumentation og fortællestrukturer. De sidste ud fra de unges fortællinger om livstruende situationer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Schärfe
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Adam, Jean-Michel (1992). Les textes, types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris: Nathan

Adam, Jean-Michel (1994). Le texte narratif. Traité d’analyse pragmatique et textuelle. Ny, rev. og udv. udg. Paris: Nathan [1. udg. 1985]

Bell, Alan (1991). The Language of News Media. Oxford/Cambridge. Mass.: Blackwell

Labov, William (1972). Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia, Pa.: University of Pennsylvania Press

Labov, William & Waletzky, Joshua (1967). “Narrative Analysis. Oral Versions of Personal Experience.” I: Helm, June (red.). Essays on the Verbal and Visual Arts. Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Washington, D.C.: University of Washington Press, s. 12-44

Linde, Charlotte (1993). Life stories. The creation of coherence. New York: Oxford University Press

Norrick, Neal R. (2000). Conversational narrative. Storytelling in everyday talk. Amsterdam: John Benjamins