Diegesis

Diegesis Ordet “diegesis” (græsk: diégesis: “føre igennem”) har to betydninger i narrativ teori: 1) I én betydning svarer diegesis til “hvad der fortælles” i modsætning til “hvordan der fortælles”. Diegesis korresponderer her med formalisternes fabula (over for sujet), Todorovs histoire (over for discours, Todorov 1973, 1981) og med Chatmans story (over for discourse, Chatman 1978). […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007] [Eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg & Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C. A. Reitzel

Todorov, Tzvetan (1973). Poétique. Paris: Seuil [Eng. overs. 1981]

Todorov, Tzvetan (1981). Introduction to Poetics. Overs. af Richard Howard; indl. ved Peter Brooks. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press