Narrativitet

Narrativitet Narrativitet er den egenskab, der gør, at fortællinger er/opfattes som fortællinger. For forståelsen af begrebet er det vigtigt, om man mener, at der findes noget “i” fortællingen, der gør den til en fortælling, eller om man mener, at det, der gør noget til en fortælling, ene og alene afhænger af, om det opfattes som […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Schärfe
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Bal, Mieke (1985/1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto/Buffalo: University of Toronto Press. [2. Udg. 1997. 3. rev. udg. 2009]

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Fludernik. Monika (1996). Towards a ’natural’ narratology. London: Routledge

McQuillan, Martin (red.) (2000). The narrative reader. London/New York: Routledge

Ryan, Marie-Laure (1991). Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, Ind.: University of Indiana Press