Mediekonvergens

Mediekonvergens Begrebet mediekonvergens anvendes i en række indbyrdes forskellige betydninger. I den mest generelle betydning betegner konvergens det forhold, at digitalisering betyder, at forskellige medier smelter sammen, således at tidligere forskelle ikke længere gør sig gældende. I faglitteraturen bruges begrebet derudover i forskellige, mere veldefinerede betydninger. Man kan skelne mellem 1) netværkskonvergens forstået som sammensmeltning […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Gordon 2003, Finnemann 2005, 2006a, 2006b, Bruhn Jensen 2010

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2010). Media Convergence. The three degrees of network, mass, and interpersonel communication. London: Routledge

Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. Oslo: Universitetet i Oslo/Unipub [Dr.Art-afhandling]

Finnemann, Niels Ole (2001). Internet – A new Communicative Infrastructure. (Skrifter fra Center for Internetforskning, 02). Aarhus: Aarhus Universitet. [Online-udg. <http://www.cfi.au.dk/publikationer/skrifter> (Set 11.12.2009)]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Finnemann, Niels Ole (2006a). “The Internet and the Public Space.” I: Carlsson, Ulla (red.). Radio, TV & the internet in the Nordic Countries. Meeting the Challenges of New Media Technology. (Nordic Media Trends, 9), Göteborg: Nordicom, Göteborg Universitet, s. 11-28

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press

Gordon, Rich (2003).”The Meanings and Implications of Convergence.” I: Kawamoto, Kevin (red.). Digital Journalism. Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield