Niels Erik Wille

Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet

Opslag skrevet af forfatteren:
  • Billedkonstruktion og betydning
  • Karikatur
  • Modalitet 1
  • Modalitet 2 (sanser)
  • Modalitet 3 (semiotik)