Modalitet 3 (semiotik)

Modalitet 3 (semiotik) Afledt af lat. modus (eng. mode). Ordet modus anvendes inden for semiotikken om de forskellige semiotiske systemer, semiotisk modus (eng. semiotic mode). I denne betydning betones forskellene mellem fx skriftsprog, figurative billeder og abstrakte billeder som tre forskellige semiotiske modi, som alle bruger synlige tegn; de har samme sansemodus (modalitet 2), men […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Niels Erik Wille
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Kress & van Leeuwen 1996:159-190, Kress & van Leeuwen 2001: van Leeuwen 1999:156-188, van Leeuwen 2005:160-177

Reference

Halliday, M. A. K. & Hasan, Ruqaiya (1986). Language, context, and text. Aspects of language in a social-semiotic perspective. Victoria: Deakin University Press/Oxford: Oxford University Press

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge [2. udg. 2006]

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold

Kress, Gunther (2009). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge

van Leeuwen, Theo (1999). Speech, Music, Sound. London: Palgrave

van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge