Karikatur

Karikatur Af ital. caricare, overlæsse, overdrive (afledt af lat. carrus, kærre). En fremstilling hvor karakteristiske træk overdrives med en komisk eller satirisk virkning. Især om afbildninger af (kendte) personer o.l. Virkningen kan variere fra det venligt humoristiske til det grotesk latterliggørende og det fjendtligt udleverende. Formen har siden oldtiden været anvendt til religiøs og politisk […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Niels Erik Wille
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Lucie-Smith 1981, Gombrich 1961b, 1963, Langemeyer m.fl. 1984

Reference

Gombrich, Ernst H. (1961b). “The Experiment of Caricature.” I: Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 2. udg. ill. [Genoptr. med nyt forord af forfatteren 2000] [Sv. overs. 1972; da. overs. 1979]

Gombrich, Ernst H. (1963). “The Cartoonist’s Armoury.” I: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays On the Theory of Art. Oxford: Phaidon [4. udg. (1985)]

Gombrich, Ernst H. (1972). Konst och illusion. En studie i bildframställningens psykologi. Overs. af Kerstin Karling. Stockholm: Ráben & Sjögren

Gombrich, Ernst H. (1979). “Karikatureksperimentet.” I: Kunst og billedsprog. Udvalgte essays. Overs fra eng. og ty. af Else Mogensen. København: Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck

Langemeyer, Gerhard m.fl. (red.) (1984). Bild als Waffe. Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jarhunderten. München: Prestel [Ill., stort format]

Lucie-Smith, Edward (1981). The Art of Caricature. London: Orbis [Ill., stort format]