Modalitet 1

Modalitet 1  Afledt af lat. modus. I sprogvidenskaben betegner modus (eng. mood eller mode, da. måde) den talendes holdning til det som udtrykkes i en ytring. Gennem brug af verbets former og gennem adverbielle tilføjelser (modalpartikler) markeres graden af tillid til et udsagn eller dets status af hypotese, ønske, forpligtelse eller lign. Ved hjælp af […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Niels Erik Wille
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Kress & van Leeuwen 1996:159-190, van Leeuwen 1999:156-188, van Leeuwen 2005:160-177

Reference

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge [2. udg. 2006]

van Leeuwen, Theo (1999). Speech, Music, Sound. London: Palgrave Macmillan

van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge