Modalitet 2 (sanser)

Modalitet 2 (sanser) Afledt af lat. modus (eng. mode). Ordet anvendes inden for psykologien, især perceptionspsykologien, og inden for fysiologien, om de forskellige sanseformer (sanse- modus, flertal -modi). Her skelnes mellem visuel (synssans), auditiv (høresans), taktil (følesans), kinestetisk (motorisk sans), olfaktorisk (lugtesans) og gustatorisk (smagssans); til sanserne regnes også temperatursansen og smertesansen og sansninger knyttet […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Niels Erik Wille
Emneredaktør Tina Thode Hougaard