Digitale dialoger

Digitale dialoger En digital dialog kan defineres som den digitale kommunikation, der opstår via beskeder mellem to eller flere personer. Digital dialog består af mere end en tur fra hver deltager, dvs. at turen går frem og tilbage mellem deltagerne inden for et afgrænset tidsrum [se konversationsanalyse]. Digital kommunikation afstedkommer muligheden for hurtige og hyppige […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anette Grønning
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Grønning 2006, 2018; Grønning & Pedersen 2007

Reference

Crystal, David (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press

Feenberg, Andrew (1989). “The Written World”. I: Mason, Robin & Kaye, Anthony (red.). Mindweave: Communication, Computers and Distance Education. New York: Pergamon Press, s. 22-39

Grønning, Anette (2006). Personen bag: Tilstedevær i e-mail som interaktionsform mellem kunde og medarbejder i dansk forsikringskontekst. Frederiksberg: Center for Kommunikation, Copenhagen Business School. [Ph.d.-afhandling]

Grønning, Anette (2018). Digitale samtaler. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Grønning, Anette & Pedersen, Line (2007). E-mail-kommunikation. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Rooksby, Emma (2002). E-mail and Ethics. Style and Ethical Relations in Computer-Mediated Communications. London: Taylor & Francis