Virtuel etnografi

Virtuel etnografi Virtuel etnografi er en etnografisk metode, der tilpasser traditionelle etnografiske tilgange såsom observationsstudier og interviews til undersøgelse af online fællesskaber og social handling på internettet. Metoden er bl.a. blevet brugt til at undersøge diskussionsfora, kommunikation på personlige hjemmesider, sociale netværkssider for forskellige subkulturer, interessegrupper og interaktive fællesskaber samt populære fænomener som social aktivitet på Facebook. Metoder […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Reference

Baym, Nancy (2000). Tune in, log on. Soaps, fandom, and online community, Newbury Park, Calif.: Sage

Fielding, Nigel G.; Lee, Raymond M. & Blank, Grant (red.) (2009). The SAGE Handbook of Online Research Methods. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage

Gotved, Stine (1999). Cybersociologi – det samme på en anden måde. Sociologisk Institut, Københavns Universitet [Ph.d.-afhandling]

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: Sage

Hine, Christine (red.) (2005). Virtual Methods. Issues in Social Research on the Internet. Oxford: Berg

Holmgaard Christensen, Lars (2002). “Undskyld, men hvor er feltet? Feltarbejde og deltagende observation i virtuelle opgivelser.” I: Hviid Jacobsen, Michael; Kristiansen, Søren & Pieur, Annick (red.) Liv, Fortælling, Tekst. Aalborg. Aalborg Universitetsforlag

Jones, Steve (red.) (1999). Doing Internet Research. Critical Issues and Methods for Examining the Net. Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Kozinets, Robert V. (1998), “On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture.” I: Alba, Joseph & Hutchinson, Wesley (red.). Advances in Consumer Research, 25. Provo, Utah: Association for Consumer Research, s. 366-371

Kozinets, Robert V. (2002), “The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities.” Journal of Marketing Research, 34, s. 61-72

Larsen, Malene Charlotte (2010). Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser. Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation [Ph.d.-afhandling]

Markham, Annette N. (1998). Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space. Lanham, Md./Plymouth: AltaMira

Markham, Annette N. & Baym, Nancy (red.) (2009). Internet Inquiry – Conversations about method. Thousand Okas, Calif./London: Sage

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Addison Wesley [2. rev. udg. 2000, MIT Press]