TV 2

TV 2 I 1986 blev det ved lov besluttet at etablere TV 2 som en offentligt ejet tv-station underlagt public service-forpligtelser. TV 2 begyndte sine udsendelser i 1988 og brød dermed DR’s monopol på landsdækkende tv. Desuden blev der i TV 2’s regi oprettet otte regionale tv-stationer, der fortrinsvis sender nyheder og andre faktuelle programmer […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Mortensen 2008, Hjarvard 2009, Søndergaard 2006

Reference

Hjarvard, Stig (2009). “Dansk tv og presse under globalt pres.” I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten (red.). Globaliseringens udfordringer. København: Hans Reitzel, s. 170-196

Mortensen, Frands (2008c). “Catch 22: Privatisering af TV 2 versus EU’s regler om statsstøtte.” Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 233-248

Søndergaard, Henrik. (2000). “TV 2 som hybridkanal.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henkrik (red.). TV 2 på skærmen. København: Samfundslitteratur, s. 29-62

Søndergaard, Henrik (2006). “TV som institution.” I: Hjarvard, Stig (red): Dansk TV’s historie. København: Samfundslitteratur, s. 25-64