TV 2

TV 2 I 1986 blev det ved lov besluttet at etablere TV 2 som en offentligt ejet tv-station underlagt public service-forpligtelser. TV 2 begyndte sine udsendelser i 1988 og brød dermed DR’s monopol på landsdækkende tv. Desuden blev der i TV 2’s regi oprettet otte regionale tv-stationer, der fortrinsvis sender nyheder og andre faktuelle programmer […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Supplerende læsning

Mortensen 2008, Hjarvard 2009, Søndergaard 2006

Reference

Hjarvard, Stig (2009). “Dansk tv og presse under globalt pres.” I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten (red.). Globaliseringens udfordringer. København: Hans Reitzel, s. 170-196

Mortensen, Frands (2008c). “Catch 22: Privatisering af TV 2 versus EU’s regler om statsstøtte.” Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 233-248

Søndergaard, Henrik. (2000). “TV 2 som hybridkanal.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henkrik (red.). TV 2 på skærmen. København: Samfundslitteratur, s. 29-62

Søndergaard, Henrik (2006). “TV som institution.” I: Hjarvard, Stig (red): Dansk TV’s historie. København: Samfundslitteratur, s. 25-64