Sound studies

Sound studies Sound studies er et forskningsfelt, som man begyndte at ane konturerne af i 1970´erne. Det har udviklet sig ganske hurtigt siden årtusindskiftet og er blevet konsolideret i 2010´erne. Det omfatter i bredeste forstand studiet af lyd forstået som både lytning til, produktion af og mediering af lyd i diverse kulturelle kontekster. Det er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Morten Michelsen
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Attali, Jacques (1977). Bruits: essai sur l’economie politique de la musique. Paris: PUF Presses Universitaires de France [Eng. overs. 1985]

Attali, Jacques (1985). Noise: The Political Economy of Music. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press

Bull, Michael (2007). Sound Moves: IPod Culture and Urban Experience. New York / London: Routledge

Bull, Michael (red.) (2018). The Routledge Companion to Sound Studies. New York / London: Routledge

Bull, Michael & Back, Les (red.) 2016). The Auditory Culture Reader, 2. udg. Oxford / New York: Bloomsbury. [1. udg. 2003]

Corbin, Alian (1994). Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Paris: Albin Michel [Eng. udg. 1998]

Corbin, Allain (1998). Village Bells: The Culture of the Senses in the Nineteenth-Century French Countryside. New York: Columbia University Press

Cox, Christoph & Warner, Daniel (red.) (2007). Audio Culture: Readings in Modern Music. New York / London: Routledge

Eshun, Kodwo (1998). More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction. London: Quartet

Feld, Steven (1982). Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression. Durham / London: Duke University Press. [3. udg. 2012 m. en ny indledn. ved forfatteren]

Frith, Simon & Zagorski-Thomas, Simon (red.) (2012). The Art of Record Production: An Introductory Reader for a New Academic Field. Aldershot / Berlington, Vt.: Ashgate.

Gopinath, Sumanth & Stanyek, Jason (red.) (2014). The Oxford Handbook of Mobile Music Studies, vol. 1 and 2. Oxford / New York: Oxford University Press

Grimshaw-Aagaard, Mark; Walther-Hansen, Mads & Knakkergaard, Martin (2019). Handbook of Sound & Imagination, vol 1 og 2. Oxfprd: Oxford University Press

Helmholtz, Hermann von (1863). Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Braunschweig: Vieweg

LaBelle, Brandon (2007). Background Noise: Perspectives on Sound Art. New York / London: Continuum

Papenburg, Jens Gerrit & Schulze, Holger (2016). Sound as Popular Culture: A Research Companion. Cambridge, Mass. / London: MIT Press

Pinch, Trevor & Bijsterveld, Karin (red.) (2012a). The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford / New York: Oxford University Press

Pinch, Trevor & Bijsterveld, Karin (2012b). “New Keys to the World of Sound.” I: Pinch, Trevor & Bijsterveld, Karin (red.). The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford / New York: Oxford University Press

Rice, Time (2018). “Ethnographies of sound.” I: Bull, Michael (red.). The Routledge Companion to Sound Studies. London: Routledge

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf

Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, Vt.: Destiny

Schulze, Holger (red.) (2008). Sound Studies: Traditionen – Methoden – Desiderate. Ein Einführung. Bielefeld: Transcript Verlag

Sterne, Jonathan (2003). The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham / London: Duke University Press

Sterne, Jonathan (2012a). MP3: The Meaning of a Format. Durham / London: Duke University Press

Sterne, Jonathan (red.) (2012b). The Sound Studies Reader. New York / Oxon: Routledge

Sterne, Jonathan (2012c). “Sonic Imaginations”. I: Sterne, Jonathan (red.). The Sound Studies Reader. New York / Oxon: Routledge

Steingo, Gavin & Sykes, Jim (red.) (2019). Remapping Sound Studies. Durham / London: Duke University Press

Steinskog, Erik (2018). Afrofuturism and Black Sound Studies: Culture, Technology, and Things to Come. Cham: Palgrave Macmillan

Sørensen, Søren Møller (2003). “Har De set den tyske professors toner? Om Chladnis klangfigurer og Ørsteds musikæstetik.” Musik & forskning, 28

Thompson, Emily (2004). The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge, Mass. / London: MIT Press