Kulturjournalistik

Kulturjournalistik Kulturjournalistik er professionelt producerede nyheder om og anmeldelser af kultur i bred forstand. Internationalt bruges forskellige betegnelser om det felt, som i Norden kaldes “kulturjournalistik”. Nogle af disse betegnelser dækker over mere specialiserede typer journalistik og kritikformer, fx musikjournalistik eller filmkritik, mens andre dækker over bredere felter såsom kunstjournalistik eller underholdningsjournalistik. Der er således […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Hovden & Kristensen 2021, Kristensen & From 2017

Reference

Bech-Karlsen, Jo (1991). Kulturjournalistikk. Avkobling eller tilkobling? Oslo: Universitetsforlaget

Bordwell, David (1991). Making Meaning. Cambridge: Harvard University Press

Harcup, Tony (2014). A Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press

Hardy, Jonathan (2021). “Sponsored editorial content in digital journalism: Mapping the merging of media and marketing”. Digital Journalism, 9 (7), s. 865-886

Hellman, Heikki & Jaakkola, Maarit (2012). “From aesthetes to reporters: The paradigm shift in Finland”. Journalism, 13 (6), s. 783-801

Hovden, Jan Fredrik & Kristensen, Nete Nørgaard (2021). The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions and perceived influences. Journalism, 22 (3), s. 689-708

Jaakkola, Maarit (2022). Reviewing Culture Online. Cham: Palgrave MacMillan

Janssen, Susanne; Kuipers, Gisele & Verboord, Marc (2008). “Cultural globalization and journalism: The international orientation of arts and culture coverage in Dutch, French, German, and U.S. newspapers, 1955 to 2005”. American Sociological Review, 73, s. 719-740

Jørgensen, John Chr. (1994). Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. København: Fisker og Schou

Kristensen, Nete Nørgaard & From, Unni (2011). Kulturjournalistik. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Kristensen, Nete Nørgaard & From, Unni (2015). “From ivory tower to cross-media personas: The heterogeneous cultural critic in the media”. Journalism Practice, 9 (6), s. 853-871

Kristensen, Nete Nørgaard & From, Unni (red.) (2017). Cultural Journalism and Cultural Critique in a Changing Media Landscape. London: Routledge

Kristensen, Nete Nørgaard & Riegert, Kristina (red.) (2017). Cultural Journalism in the Nordic Countries. Gothenburg: Nordicom

Lund, Cecilie W. (2005). Kritikk og kommers. Kulturdekningen i skandinavisk dagspresse. Oslo: Universitetsforlaget

Marker, Lasse & Rasmussen, Søren (2016). Kulturelskeren og vagthunden. København: Marker Kommunikation

Mehlsen, Camilla (2020). Influencere – de nye unge mediehuse. Odense/SDU: Mediernes Forsknings- og Innovationscenter

Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Hazir, Irmak Karademir; Lauronen, Tina; Fernández Rodríguez, Carlos J. & Gronow, Jukka (2018). Enter Culture, Exit Arts? Routledge: London

Riegert, Kristina & Hovden, Jan Fredrik (2019). “Identity, empathy and argument: Immigrants in culture and entertainment journalism in the Scandinavian press”. Javnost – The Public, 26 (2), s. 158-176

Schmutz, Vaughn; van Venrooij, Alex; Janssen, Susanne, & Verboord, Marc (2010). “Change and continuity in newspaper coverage of popular music: Evidence from the United States, France, Germany, and the Netherlands”. Popular Music and Society, 33, s. 501-515

Schultz, Ida (2007). “Fra Partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse”. Journalistica, 5, s. 5-26

Verboord, Marc & Janssen, Susanne (2015). “Arts journalism and its packaging in France, Germany, the Netherlands and the United States, 1955-2005”. Journalism Practice, 6 (9), s. 829-852