Civilsamfund

Civilsamfund Civilsamfund betegner dels en samfundsmæssig sfære, der adskiller sig fra familiesfæren, markedssfæren og staten, dels nogle af de – især politiske – aktiviteter, der kan udfoldes i denne sfære. I den sidstnævnte mere politisk orienterede betydning lægges vægten typisk på borgernes mulighed for tvangfrit at samle sig om kollektivhandlen, fælles interesser, hensigter og værdier. […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække