Transskribering

Transskribering Transskribering (udskrivning, transskription) er den proces, som omsætter tale til skrift. Resultatet af transskriberingsprocessen kaldes en “transskription” eller en “udskrift”. Der findes to væsensforskellige typer transskribering: lydskrift og samtaletransskriptioner. Lydskrift kan være fonetisk eller fonologisk. Fonetisk skrift sigter på at gengive den nøjagtige udtale af lyde (i større eller mindre detaljeringsgrad). Fonemisk eller fonologisk […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jakob Steensig
Supplerende læsning

Steensig 2005, Kvale 1997

Reference

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel [Genoptr. 2008]

Steensig, Jakob (2005). “Transskription.” I: Femø Nielsen, Mie & Beck Nielsen, Søren (red.). Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 175-200