Transskribering

Transskribering Transskribering (udskrivning, transskription) er den proces, som omsætter tale til skrift. Resultatet af transskriberingsprocessen kaldes en “transskription” eller en “udskrift”. Der findes to væsensforskellige typer transskribering: lydskrift og samtaletransskriptioner. Lydskrift kan være fonetisk eller fonologisk. Fonetisk skrift sigter på at gengive den nøjagtige udtale af lyde (i større eller mindre detaljeringsgrad). Fonemisk eller fonologisk […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jakob Steensig
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Steensig 2005, Kvale 1997

Reference

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel [Genoptr. 2008]

Steensig, Jakob (2005). “Transskription.” I: Femø Nielsen, Mie & Beck Nielsen, Søren (red.). Samtaleanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 175-200