Talesproget i massemedierne

Talesproget i massemedierne Både forskningsmæssigt og i den almindelige befolkning er der en interesse for og stærke holdninger til talesproget i massemedierne. Mange klager over at sproget er for groft, for sjusket eller forkert; andre klager over at det er for konservativt og for ensrettet, og at det ikke afspejler hvordan almindelige danskere taler. Man […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jacob Thøgersen
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Bell 1983, Milroy & Milroy 1983, Mugglestone 2003, Agha 2007, Thøgersen, Coupland & Mortensen 2016

Reference

Abildgaard, Mette (2015). “Sometimes I think it is hell to be a girl: A longitudinal study of the rise of confessional radio.” Media, Culture & Society, 37 (2), s. 232-250. [Tilgængelig fra <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0163443714557982?journalCode=mcsa> (Abstract. Set 26.03.18)]

Agha, Asif (2007). Language and Social Relations. Structure, Use and Social Significance. (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language, 24). Cambridge: Cambridge University Press

Bell, Allan (1983). “Broadcast news as a language standard.” International Journal of the Sociology of Language, 40, s. 29-43

Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge / Malden, Mass.: Polity

Coupland, Nikolas (2007). Style. Language Variation and Identity. (Key Topics in Sociolinguistics). Cambridge: Cambridge University Press

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og Kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Jensen, Erik Granly; Kreutzfeldt, Jacob; Michelsen, Morten & Svendsen, Erik (red.) (2015). Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Kristiansen, Martin (2012). “Spontansproget i folkets tjeneste. Om nye sprognormer i danske public service-medier.” I: Heegård, Jan & Juel Henrichsen, Peter (red.). Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. (Copenhagen Studies in Language, 42). Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 107-122

Lund, Jørn (1979). “Massemedierne og de sproglige normer.” NyS, 12, s. 111-124 [Tilgængelig på < http://www.nys.dk/article/view/12895/10910 > (Set 26.03.18)]

Milroy, James & Milroy, Leslie (1985). Authority in Language. Investigating language prescription and standardization. London: Routledge & Kegan Paul. (2. udg. 1987)

Mortensen, Janus; Coupland, Nikolas & Thøgersen, Jacob (red.) (2017). Style, Mediation, and Change: Sociolinguistic Perspectives on Talking Media. (Oxford Studies in Sociolinguistics). New York: Oxford University Press

Mugglestone, Lynda (2003). Talking Proper: The Rise of Accent as Social Symbol. 2. opd. udg. Oxford: Oxford University Press [1. udg. 1995. Paperback 2007]

Møller, Erik (1991). “Lad talesproget komme til orde.” I: Hansen, Erik; Petersen, Inge Lise & Poulsen, Ib (red.). Auditorium X. Dansk før, nu – og i fremtiden? En antologi om moderne sprogforskning. Bagsværd: Amanda. s. 181-204

Nygaard Blom, Jonas (2009). Mediesyntaks: Om sætningskompleksitet og talesprog på DR og TV 2. Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation. (Ph.d.-afhandling)

Nygaard Blom, Jonas (2011). “Syntactic Complexity in Danish Radio News.” Nordicom Review, 32 (1), s. 93-109

Poulsen, Ib (1988). Radioavisens forståelighed. (Forskningsrapport, nr. 2B/88). København: Danmarks Radio

Quist, Pia (2016). “Representations of multi-ethnic youth styles in Danish broadcast media.” I: Thøgersen, Jacob; Coupland, Nikolas & Mortensen, Janus (red.). Style, Media and Language Ideologies. (Standard Language Ideology in Contemporary Europe, 3.) Oslo: Novus, s. 217-234

Schieffelin, Bambi B.; Woolard, Katherine A. & Kroskrity, Paul V. (red.) (1998). Language Ideologies: Practice and Theory. (Oxford Studies in Anthropological Linguistics). Oxford: Oxford University Press

Schwyter, Jörg Rainer (2008). “Setting a Standard. Early BBC Language Policy and the Advisory Committee on Spoken English.” AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, 33 (2), s. 217-250. [Tilgængelig fra <http://periodicals.narr.de/index.php/aaa/issue/view/32> (Set 26.03.2018)]

Stæhr, Andreas & Madsen, Lian Malai (2016). “‘Ghetto language’ in Danish mainstream rap.” Language & Communication, 52, s. 60-73. [Tilgængelig fra < https://doi.org/10.1016/j.langcom.2016.08.006> (Abstract. Set 26.03.2018)]

Thøgersen, Jacob (2011). “Talesprog i radioavisen: Det kanoniserede talesprogs anatomi.” Danske Talesprog, 11, s. 185-214

Thøgersen, Jacob (2013a). Sproglig kvalitet i Danmarks Radio: En meningsmåling om sproget i DR. København: Danmarks Radio [Tilgængelig fra <https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D8F466AE-9EFB-4617-B8CD-5737425911FD/4962251/DR_sprograpport_2013_RT2.pdf> (Set 26.03.18)]

Thøgersen, Jacob (2013b). “Vil De prøve at sige A? ‘Fladt’ a i radioavisen 1950-2010”. NyS, 43, s. 101-132[Tilgængelig fra < http://www.nys.dk/article/view/14347 > (Set 26.03.18)]

Thøgersen, Jacob (2016). “The style and stylization of old news readings in Danish.” I: Thøgersen, Jacob; Coupland, Nikolas & Mortensen, Janus (red.). Style, Media and Language Ideologies. (Standard Language Ideology in Contemporary Europe, 3). Oslo: Novus, s. 105-134

Thøgersen, Jacob & Kristiansen, Martin (2013). “Between ‘maintenance’ and ‘development’: Popular perceptions of the spoken language of the Danish National Broadcasting Corporation.” I: Heegård, Jan & Juels Henrichsen, Peter (red.). Proceedings of SJUSK 2013: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. (Copenhagen Studies in Language, 23). Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 227-242

Thøgersen, Jacob; Coupland, Nikolas & Mortensen, Janus & (red.) (2016). Style, Media and Standard Language Ideologies. (Standard Language Ideology in Contemporary Europe, 3). Oslo: Novus

Thøgersen, Jacob & Pharao, Nicolai (2013). “Changing pronunciation but stable social evaluation? ‘Flat a’ in Danish radio news (1956-2010).” Penn Working Papers in Linguistics, 19 (2), s. 190-201. [Tilgængelig far <http://repository.upenn.edu/pwpl/vol19/iss2/21/> (Set 26.03.2018)]