Taler

Taler En tale er en begivenhed, hvor en taler adresserer et publikum et vist stykke tid. Taleren og publikum vil ofte være fysisk til stede i samme rum, men talen kan også være medieret gennem tv, radio, internet eller en avis. Talen kan være udarbejdet på forhånd, sådan at taleren læser op af et talemanuskript […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Marie Lund
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Lund 2020, Fafner 1982, Hastrup 1976.

Reference

Cohen, David (2001). “Oratory.” I: Sloane, Thomas O. (red.). Encyclopedia of Rhetoric. New York: Oxford University Press, s. 538-547

Fafner, Jørgen (1982). Tanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa. København: C.A. Reitzel Forlag

Hastrup, Thure (1976). Græsk og romersk talekunst. (Berlingske Leksikon Bibliotek). København: Berlingske Forlag

Herrick, James A. (2018). The History and Theory of Rhetoric. An Introduction. New York: Routledge

Kjeldsen, Jens E.; Kiewe, Amos; Lund, Marie & Barnholdt Hansen, Jette (2019). Speechwriting in Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan

Lund, Marie (red.) (2020). Danske taler. 20 opbyggelige analyser. Århus: Aarhus Universitetsforlag

Mchangama, Jacob  Stjernfelt, Frederik (2016). Men. Ytringsfrihedens historie i Danmark. København: Gyldendal

Roer, Hanne (2009). “Den retoriske tradition.” I: Jørgensen, Charlotte og Storm Villadsen, Lisa  (red.). Retorik. Teori og praksis. København: Samfundslitteratur, s. 37-62