Barthes, Roland

Roland Barthes Roland Barthes (1915-1980) blev færdiguddannet i filologi i 1943. I 1955 blev han ansat som forsker i sociologi, et fag, som han aldrig havde studeret, og i 1976 opnåede han at blive indvalgt i Collège de France som professor i litterær semiologi, et fag han selv havde skabt. I 1961 deltog han i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Karin Gundersen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Brügger & Vigsø 2002, Gundersen 2010

Reference

Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. [Da. overs. 1969 og 1996]

Barthes, Roland (1961). “Le message photographique.” Communications, 1. [Genoptr. i Barthes (1982)] [Eng.overs. 1977]

Barthes, Roland (1962). “Structure du fait divers.” [Genoptr. i Barthes (1964b)]

Barthes, Roland (1964a). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4. [Eng. overs.1977. Da. overs. 1980b]

Barthes, Roland (1964b). Essais critiques. Paris: Seuil

Barthes, Roland (1964c). “Éléments de sémiologie.” Communications, 4, s. 91-135

Barthes, Roland (1965). Éléments de sémiologie. Paris: Gonthier [Eng.overs. 1967b]

Barthes, Roland (1966). “Introduction à l’analyse des récits.” Communications, 8. [Genoptr. i Barthes (1985)][Eng.overs. 1977 og 1988]

Barthes, Roland (1967a). Système de la mode. Paris: Seuil [Eng. overs. 1983]

Barthes, Roland (1967b). Elements of Semiology. Overs. af Annette Lavers og Colin Smith. London: Jonathan Cape/New York: Hill and Wang

Barthes, Roland (1968). “La mort de l’auteur.” I: Mantéla V. [Eng. overs. 1977; da. overs. 2004]

Barthes, Roland (1969). Mytologier. Forkort. og overs. af Hans-Jørgen Andersen & Jens Juhl Jensen. (Bibliotek Rhodos). København: Rhodos. [Rev. udg. 1996]

Barthes, Roland (1970). S/Z. Paris: Seuil

Barthes, Roland (1975). Roland Barthes par Roland Barthes. Paris : Seuil

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” M.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1978). Leçon. Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France. Paris : Seuil

Barthes, Roland (1980a). La chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Gallimard/Seuil

Barthes, Roland (1980b). “Billedets retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Barthes, Roland (1981). “Fra værk til tekst.” Kultur & Klasse, nr. 40 (= årg. 10, nr. 4), s. 36-43. [Opr. Revue d’esthetique (1971)]

Barthes, Roland (1982). L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil

Barthes, Roland (1983).The Fashion System. Overs. af Matthew Ward & Richard Howard. New York: Hill and Wang

Barthes, Roland (1985). L’aventure sémiologique. Paris: Seuil [Eng.overs. 1988]

Barthes, Roland (1988). The Semiotic Challenge. Overs. af Richard Howard. New York: Hill and Wang

Barthes, Roland (1996). Mytologier. Overs. af Jens Juhl Jensen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Barthes, Roland (2004). “Forfatterens død.” M.fl. I: Forfatterens død og andre essays. Udv. overs. og indl. ved Carsten Meiner. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Brügger, Niels & Vigsø, Orla (2002). Strukturalisme. København: Roskilde Universitetsforlag

Gundersen, Karin (2010). Roland Barthes. Teori og litteratur. Oslo: Aschehoug