Referent

Referent  Referent er et af de centrale begreber inden for almen kommunikationsteori og optræder i mange kommunikationsmodeller som betegnelse for det, afsenderen og/eller modtageren refererer til i en aktuelt eksisterende eller potentielt mulig verden under kommunikationsprocessen. Begrebet referent optræder – direkte eller indirekte – som instans i fx Harold Lasswells formel (1948) under betegnelsen says […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Reference

Frege, Gottlob (1892). “Über Sinn und Bedeutung.” Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. [Genoptr. bl.a. i: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Udg. m. indl. af Günther Patzig, 1969. Ny udg. ved Mark Textor, 2002.] [Da. overs. 2002]

Frege, Gottlob (2002). “Om mening og betydning.” I: Filosofiens, sprogets og matematikkens grundlag. Overs. af Peer F. Bundgaard; indl. af Lars Binderup. Aarhus: Philosophia

Gerbner, George (1956). “Toward a General Model of Communication.” AV Communication Review, 4, 1956, s.171-199

Jakobson, Roman (1960). “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” I: Sebeok, Thomas A. (red.). Style in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, s. 350-377. [Da. overs. (forkort.) 1967 og 2001]

Jakobson, Roman (1967). “Lingvistik og poetik.” Overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. Vindrosen, 7 (14), s. 41-52

Jakobson, Roman (2001). “Lingvistik og poetik.” Rev. overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. I: Walther, Bo Kampmann (red.). Litteraturteoretisk antologi. København: Gyldendal, s. 104-119

Lasswell, Harold D. (1948). “The structure and function of communication in society.” I. Bryson, Lyman (red). The Communication of Ideas. New York: Inst. for Religious and

Lyons, John (1977). Semantics. Bd. I-II. Cambridge: Cambridge University Press

Social Studies, s. 37-51. [Genoptr. bl.a. i: Berelson, Bernard & Janowitz, Morris (red.) (1966). Reader in Public Opinion and Communication. Glencoe, Ill.: Free Press, s. 178-190]