Programlægning

Programlægning Flow i de elektroniske medier. Programlægning eller programmering er en fællesbetegnelse for de arbejdsprocesser, hvor programmer og forskellige former for promoverende segmenter sættes sammen til såkaldte programflader i de elektroniske medier. Når man først og fremmest forbinder programlægning med de elektroniske medier, har det langt hen ad vejen at gøre med grundegenskaber ved disse. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Espen Ytreberg
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Eastman, Susan Tyler & Ferguson, Douglas A. (1997). Broadcast/Cable Programming Strategies and Practices. 5. udg. Belmont, Calif.: Wadsworth

Ellis, John (2000). “Scheduling: the last creative act in television?” Media Culture & Society, 22 (1), s. 25-38

Hjarvard, Stig & Søndergaard, Henrik (1988). Nærsyn på fjernsyn. Kanal 2 og Weekend-TV. København: C.A. Reitzel

Hujanen, Taisto (2002). The Power of Schedule. Programme management in the transformation of Finnish public service television. Tampere: Tampere University Press

Søndergaard, Henrik (2003). “Programfladestyring og organisationsforandringer i nordisk public service-fjernsyn.” Mediekultur, 35, s. 5-22

Syvertsen, Trine (1996). Den store TV-krigen. Norsk allmennfjernsyn 1988-1996. Bergen: Fagbokforlaget

Williams, Raymond (1974). Television – Technology and Cultural Form. London: Fontana. [Ny udg. London: Routledge 2003]

Ytreberg, Espen (2002). “Continuity in environments: the evolution of basic practices and dilemmas in Nordic television scheduling.” European Journal of Communication, 17 (3), s. 283-304