Pressenævnet

Pressenævnet Pressenævnet er en officiel myndighed, der har tre opgaver, hvoraf den første er den vigtigste: At afsige kendelser om god presseskik, at træffe afgørelser om genmæle og at træffe afgørelser om mediedatabaser. Fra 2012 til 2022 modtog Pressenævnet mellem 155 og 211 klager årligt, i 2022 181 klager. Heraf blev 33 sager ikke behandlet, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Baumbach, Trine (2021). Medieret: Frihed og ansvar. 2. udgave. København: Karnovs Forlag, især kapitel 10

Jakobsen, Søren Sandfeld & Schaumburg-Müller, Sten (2016). Mediejura for journalister og andre mediearbejdere. København: DJØFs Forlag

Jakobsen, Søren Sandfeld & Schaumburg-Müller, Sten (2020). Medieretten Del 1. 2. udgave. København: DJØFs Forlag, især kapitel 8

Jørgensen, Oluf & Nielsen, Peter Lind (2022). Mediejura. Det handler om ytrings- og informationsfrihed. 5. udgave. Frederiksberg: Forlaget Ajour

Lambert, Peter & Gjessing, Iben (2021). Medieansvarsloven med kommentarer. 2. udgave. København: DJØFs Forlag, med en indgående analyse af praksis fra Pressenævnet, især kommentarer til § 34 om god presseskik