Politiske skandaler

Politiske skandaler Medierede skandaler forekommer på mange samfundsområder, men det specielle ved politiske skandaler er, at de ofte berører personer med høje og synlige samfundspositioner og derfor vækker en specielt stor offentlig opsigt. Politiske skandaler er i deres moderne form uløseligt knyttet til nyhedsmedierne, da det er der, de lanceres, udvikles og holdes i live. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sigurd Allern
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Bjerke 2009b, 2012

Reference

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) (2009a). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009b). “Den mediale skandalen.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) (2012). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Allern, Sigurd; Kantola, Anu; Pollack, Ester & Blach-Ørsten, Mark (2012). “Increased scandalisation. Nordic political scandals 1980 – 2009.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Bjerke, Paul (2009b). “Skandaler og pressemoral.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Bjerke, Paul (2012). “Media Victims and Media Morals.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Blach-Ørsten, Mark & Brink Lund, Anker (2012): “Security scandals in the age of mediated war.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Ekström, Mats & Johansson, Bengt (2008). “Talk scandals.” Media Culture & Society, 30 (1), s. 61-79

Ettema, James S. & Glasser, Theodore L. (1985). “On the Epistemology of Investigative Journalism.” Communication, 8 (2), 1985, s. 183-206 [Genoptr. i Adam, V & Clark, Roy Peter (red.) (2005). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford University Press, s. 126-140]

Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2009). “Ti bud for den som vil skandalisere.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget, s. 27-48

Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2012). “Ten Commandments for the Scandalisation of Political Opponents.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Kumlin, Staffan & Esaiasson, Peter (2011). “Scandal Fatigue? Scandal Elections and Satisfaction with Democracy in Western Europe 1977-2007.” British Journal of Political Science. [Tilgængelig på Cambridge Journals Online]

Lull, James & Hinerman, Stephen (red.) (1997a). Media Scandals. Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace. Cambridge: Polity

Lull, James & Hinerman, Stephen (1997b). “The Search for Scandal.” I: Lull, James & Hinerman, Stephen (red.). Media Scandals. Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace. Cambridge: Polity

Midtbø, Tor (2007). Skandaler i norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget

Midtbø, Tor (2012). “Do mediated political scandals affect party popularity in Norway?” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom, s. 151-163

Nord, Lars; Enli, Gunn S. & Stúr, Elisabeth (2012). “Pundits and Political Scandals. A Study of Political Commentators in Norway and Sweden.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom, s. 87-102

Thompson, John B. (2000). Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age. Cambridge: Polity