Organisationsidentitet

Organisationsidentitet Identitet er et af kernebegreberne inden for corporate communication og besvarer to centrale spørgsmål for en organisation, nemlig ”Hvem er vi?” og ”Hvad står vi for?”. Der skelnes mellem to former for identitet: Den ene, organisational identity, har et organisationsinternt fokus og kan defineres som de fælles værdier og antagelser og den meningsskabelse, der […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Winni Johansen
Supplerende læsning

Cheney, G. m.fl. 2011, kap 5: 107-139

Reference

Albert, Stuart & Whetten, David A. (1985). “Organizational Identity.” Research in Organizational Behavior, 7, s. 263-295

Balmer, John M.T. & Greyser, Stephen A. (2003/2011). Revealing the Corporation. Perspectives on identity, image, reputation and corporate branding, and corporate-level marketing. New York: Routledge [2. udg. 2011]

Cheney, George; Christensen, Lars Thøger; Zorn, Theodore E. & Ganesh, Shiv (2011). Organizational Communication in an Age of Globalization. Long Grove, Ill.: Waveland [1. udg. 2004]

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (red.) (2004). Organizational Identity. A Reader. New York: Oxford University Press