Medieaftaler – Mediepolitiske aftaler

Medieaftaler – Mediepolitiske aftaler Ni gange mellem 1990 og 2015 indgik kulturministeren på regeringens vegne en politisk aftale med nogle partier om licensens størrelse og fordeling over flere år, som officielt benævnes medieaftaler og også mediepolitiske aftaler. Politiske forlig om radioloven er selvfølgelig indgået siden Statsradiofoniens start i 1925, men licensen blev før 1990 vedtaget […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Banke, Lars M. m.fl. (2004). Radio- og tv-lovgivning. Vojens: Forlaget Thomson / GadJura [Viser s. 19 en liste over medieaftaler inkl. tillægsaftaler fra 1990 til 2004]

Frandsen, Aage (2006). Politik i praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. [Frandsen deltog i en række medieforlig og gennemgår forhandlingerne detaljeret (s. 182-208).Folketingets lovsekretariat har på basis af Frandsen beskrevet normerne for forlig til Folketingets præsidium: Tilgængelig på https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/ufo/bilag/7/1676791/index.htm]

Mortensen, Frands (2006). “Catch 22: The Privatization of Danish TV 2 vs. EU Rules of State Aid.” MedieKultur: Journal of Media and Communication, 22 (40). ISSN Online 1901-9726 and ISSN Print 0900-9671

Skou, Kaare R. (2005). Dansk Politik A-Å: Leksikon. København: Aschehoug