Layout

Layout Ordet “layout” er engelsk, og oversat betyder det “udlæg” eller “udkast”. Begrebet er blevet brugt/bruges i to betydninger: Dels som betegnelse for et udkast eller en skitse, dels som betegnelse for, hvordan delelementer i et kommunikationsprodukt er sat i relation til hinanden. Som betegnelse for et visuelt udkast eller en skitse. Før computeren i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Birkvig
Reference

Birkvig, Henrik (2002). Rough teknik. Sådan fremstiller du udkast til grafisk design til skærm og papir. 3. udg. København: Grafisk Litteratur

Birkvig, Henrik & Bjørn, Kim (2015). Grundbog i grafisk design. 4. rev. udg. København: Grafisk Litteratur