Layout

Layout Ordet “layout” er engelsk, og oversat betyder det “udlæg” eller “udkast”. Begrebet er blevet brugt/bruges i to betydninger: Dels som betegnelse for et udkast eller en skitse, dels som betegnelse for, hvordan delelementer i et kommunikationsprodukt er sat i relation til hinanden. Som betegnelse for et visuelt udkast eller en skitse. Før computeren i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Birkvig
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Reference

Birkvig, Henrik (2002). Rough teknik. Sådan fremstiller du udkast til grafisk design til skærm og papir. 3. udg. København: Grafisk Litteratur

Birkvig, Henrik & Bjørn, Kim (2015). Grundbog i grafisk design. 4. rev. udg. København: Grafisk Litteratur