Kompleksitet

Kompleksitet Ved kompleksitet forstås relationer og forhold, der beror på samspil mellem tre eller flere indbyrdes løst forbundne variable (variationsakser). Ved stigende kompleksitet forstås, at antallet af variationsakser (variable parametre) forøges (emergens). Begrebet om stigende kompleksitet indgår bl.a. i evolutionær medieteori om relationen mellem gamle og nye medier og udviklingsforløbet fra den første til femte […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Luhmann 1996

Reference

Luhmann, Niklas (1996). Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag. [Da. overs. 2002]

Luhmann, Niklas (2002). Massemediernes realitet. Overs. af Nils Mortensen. København: Hans Reitzel