Ideologi

Ideologi Ideologibegrebet opstår i oplysningstiden som betegnelse for sammenhængende tankesystemer, hvilket i modsætning til den religiøse verdensforståelse har sekulær karakter. Begrebet bruges historisk og aktuelt på modsætningsfyldt vis (Apel 1971). Den mest almene begrebsbrug har rent deskriptiv karakter, idet den blot sondrer mellem en række forskellige tankesystemer, som på forskellig måde og i skiftende perioder […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Nielsen, H.K. 2001

Reference

Althusser, Louis (1971). “Ideology and ideological state apparatuses.” I: Althusser, Louis. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Review

Althusser, Louis (1983). Ideologi og ideologiske statsapparater. Overs. af Finn Frandsen, Jørgen Jørgensen & Kasper Olsen; red. ved Finn Frandsen. Aalborg: GRUS

Apel, Karl-Otto (red.) (1971). Hermeneutik und Ideologiekritik. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Marx, Karl (1970-72). Kapitalen. Bd. 1 -11. Red. og indl. Johs. Witt-Hansen. Overs. af Gelius Lund m.fl. København: Rhodos [Overs.af Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Opr. udg. 1867-94]

Mortensen, Frands (1972). 22:00 Radioavis.  Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen. Grenå: GMT

Nielsen, Henrik Kaare (2001). Kritisk teori og samtidsanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Storey, John (1996a). Cultural Theory and Popular culture. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press [6. udg. London/New York: Pearson]

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT