Fortælletrekant

Fortælletrekant Fortælletrekant er en betegnelse for de tre elementer, der i et eller andet blandingsforhold optræder i enhver journalistisk historie, nemlig information, identifikation og fascination (Kinch-Jensen 2001). Elementerne udgør tilsammen en slags historiefortællingens grammatik, som ligger under fremstillingen af enhver historie uanset medie og genre, og som de fleste mennesker er fortrolige med (Harms Larsen […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gitte Luk
Emneredaktører Birger Langkjær
Reference

Harms Larsen, Peter (2003). De levende billeders dramaturgi. Bd. 1. Fiktionsfilm. Bd. 2. TV. København: DR Multimedie

Kinch-Jensen, Anders (2001). Forankring fryder. Journalistisk fortælleteknik. Aarhus: Ajour

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]