Forskningsinterview

Forskningsinterview Et forskningsinterview er en professional samtale, der har som mål at skabe viden om et bestemt emne. I modsætning til hverdagslivets samtaler er forskningsinterviewet iscenesat ud fra forskerens erkendelsesinteresse, og forskningsinterviewet vil oftest udspille sig som en envejsdialog, hvor det er forskeren, der stiller spørgsmål, og interviewpersonen, der svarer. På den måde minder forskningsinterviewet […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Svend Brinkmann
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Atkinson1998, Holstein & Gubrium 1995, Kvale & Brinkmann 2009, Spradley 1979, Strauss & Corbin 2008, Wengraf 2001

Reference

Atkinson, Robert G. (1998). The Life Story Interview. (Qualitative Research Methods). Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Holstein, James. A. & Gubrium, Jaber. F. (1995). The Active Interview. (Qualitative Research Methods). Thousand Oaks, Calif./London: Sage

Kvale, Steinar (1997). InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). InterView – introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel [Ny udg. af Kvale 1997]

Spradley, James P. (1979). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart & Winston

Strauss, Anselm C. & Corbin, Juliet M. (2008). Basics of Qualitative  Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 3. udg. Thousand Oaks, Calif./London: Sage [1.udg. 1991; 4. udg. 2013]

Wengraf, Tom (2001). Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured Methods. Thousand Oaks, Calif./London: Sage