Finansiering af medieproduktion

Finansiering af medieproduktion Forskellige faktorer har indflydelse på finansiering af medieproduktion. Blandt de væsentligste er mediemarkedets størrelse, genrevalg og konkurrenceniveau. Mediemarkedets størrelse forklarer, hvorfor underholdningsindustrien i USA er meget større og stærkere end i det mere fragmenterede europæiske underholdningsmarked, som er en mosaik af forskellige markedsstørrelser, sprog og kulturforhold. Genrevalg har stærk indflydelse på finansiering. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Tim Raats
Supplerende læsning

Hjarvard 2018, Kulturstyrelsen 2018, Hammett-Jamar, Mitric & Novrup Redvall 2018

Reference

Baker, C. Edwin (2004). Media, Markets and Democracy. New York: Cambridge University Press

Collins, Richard; Garnham, Nicholas & Locksley, Gareth (1988). The Economics of Television. The UK Case. London: Sage

Doyle, Gillian (2013). Understanding Media Economics. 2. udg. London: Sage [1. udg. 2002]

European Audiovisual Observatory (2016). The State of Soft Money in Europe. A Report by the European Audiovisual Observatory. Strasbourg: EAO

Hammett-Jamar, Julia; Mitric, Petar & Novrup Redvall, Eva (2018). “Introduction. European Film and Television Co-production.” I: Hammett-Jamar, Julia; Mitric, Petar & Novrup Redvall, Eva (red.). European Film and Television Co-production: Policy and Practice. London: Palgrave Macmillan, s. 1-26

Hesmondhalgh, David (2018). The Cultural Industries. 4. udg.. London: Sage [1. udg. 2002; 2. udg. 2007; 3. udg. 2013]

Hjarvard, Stig (2018). “Public service in the age of social network media.” I: Lowe, Gregory Ferrell m.fl. (red.). Public Service Media in the Networked Society. København: Nordicom, s. 59-74

Kulturstyrelsen (2018). Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2018. København: Slots- og Kulturstyrelsen. [Tilgængelig på <https://mediernesudvikling.slks.dk/2018/>]

Lotz, Amanda D. (2007). The Television Will Be Revolutionized. New York: New York University Press [2. udg. 2014]

Lowe, Gregory Ferrell & Nissen, Christian S. (2011). Small Among Giants: Television Broadcasting in Smaller Countries. Göteborg: Nordicom

Picard, Robert G. (2011). The Economics and Financing of Media Companies. 2. udg. New York: Fordham University Press [1. udg. 2002]

Raats, Tim; Evens, Tom & Ruelens, Sanne (2016). “Challenges for sustaining local audiovisual ecosystems. Analysis of financing and production of domestic TV fiction in small media markets.” Journal of Popular Television, 4 (1), s. 129-147

Vogel, Harold L. (2010). Entertainment Industry Economics. A Guide for Financial Analysis. 8. udg. New York: Cambridge University Press [1. udg. 1986; 9. udg. 2015]