Fiktion

Fiktion Fiktion findes på alverdens medieplatforme fra film og litteratur over tv, radio, teater, musikvideoer og spil. Fiktion forbindes ofte med bestemte genrer såsom tv-drama, romaner, eventyr og science fiction, men man bruger også fiktion som et begreb, der mere bredt er forbundet til noget opfundet. Ordet ‟fiktion” har da også sin oprindelse i det […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Cohn 1999, Genette 1993, Mihailescu & Hamarneh 1996, Jacobsen m.fl. 2013

Reference

Cohn, Dorrit (1999). The Distinction of Fiction. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Coleridge, Samuel Taylor (1817). Biographia Literaria; or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Chapter XIV. London: Paternoster Row [Flere genoptr. f.eks. 1965: Udg. m. indl. af George Watson. (Everyman’s Library, no 11.) New York: Dutton]

Doložel, Ludomír (1988). “Possible Worlds and Literary Fictions.” I: Allén, Sture (red.) Mimesis and Possible Worlds in Humanities, Art and Sciences.Proceedings of Nobel Symposium 65 (1986) . (Research in Text Theory). Berlin: de Gruyter, s.221-242

Doložel, Lubomir (1998). Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press [Genoptr. 2000]

Doubrovsky, Serge (1993). “Autobiography / Truth / Psychoanalysis.” Genre, 26, s. 27-43

Genette, Gérard (1993). Fiction & Diction. Overs. af Catherine Porter. Ithaca: Cornell University Press [Fr. orig. Fiction et Diction. 1991]

Genette, Gérard (1997). Paratexts: Thresholds of Interpretation. Overs. af Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press [Fr. Orig. Seuils. 1987]

Hight, Craig & Roscoe, Jane (2001). Faking it: Mock-documentary and the Subversion of Reality. Manchester: Manchester University Press

Haarder, Jon Helt (2014). Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur. København: Gyldendal

Jacobsen, Louise Brix (2011). “Fiktiobiografisme. Perception og fiktionalisering.” Spring, 31-32, s. 57-78

Jacobsen, Louise Brix; Kjerkegaard, Stefan; Kraglund, Rikke Andersen; Nielsen, Henrik Skov; Reestorff, Camilla Møhring & Stage, Carsten (2013). Fiktionalitet. København: Samfundslitteratur

Kripke, Saul A. (1972). “Naming and Necessity.” + Addenda I: Davidson, Donald & Harman, Gilbert (red.). Semantics of Natural Language. Dordrecht/ Boston: Reidel, s.253-355 + 763ff

Mihailescu, Calin-Andrei & Hamarneh, Walid (red.) (1996). Fiction Updated: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics. Toronto: University of Toronto Press

ODS (1922). ‟Fiktion.” Ordbog over det danske sprog, Bd. 4. <http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=fiktion>

Ronen, Ruth (1994). Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Schaeffer, Jean-Marie (2009). “Fictional vs. Factual Narration”. I: Hühn, Peter m.fl. (red.). The Handbook of Narratology. Berlin: Walther de Gruyter, s. 98-114

Walsh, Richard (2007). The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction. (Theory and Interpretation of Narrative Series). Columbus, Ohio: Ohio State University Press. [Genoptr. 2015] [Da. overs. 2013]

Walsh, Richard (2013). Fiktionalitetens retorik. Narrativ teori og ideen med fiktion. Overs. af Rolf Reitan. København: Samfundslitteratur

White, Hayden (1978). Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press [Genoptr. 1985]